Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige sammanträder under 2020. Om inget annat anges äger fullmäktiges sammanträden rum i Östgården, Folkets hus, Vilhelmina.

24 februari  Ändrat till 2 mars
11 maj Inställt pga Coronapandemin
15 juni
26 oktober
14 december

Uppdaterad den 5 maj 2020

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Karl Gustav Abramsson (S)
kg@vilhelmina.se 

2:e vice ordförande 
Maria Kristoffersson (C)
maria.kristofersson@vilhelmina.se