Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige sammanträder under 2021. Om inget annat anges äger fullmäktiges sammanträden rum i Östgården, Folkets hus, Vilhelmina.

22 februari

17 maj

14 juni

2 september

25 oktober

13 december

Uppdaterad den 29 december 2020

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Karl Gustav Abramsson (S)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se​

2:e vice ordförande 
Maria Kristoffersson (C)
maria.kristofersson@vilhelmina.se