Kommunfullmäktiges ledamöter

Ordinarie ledamöter i Vilhelmina kommunfullmäktige, 2022-2026. Ledamöterna listas enligt antalet personröster.

Här kan du se de ordinarie ledamöterna på bild. 

(S) Andreas Eliasson, Vilhelmina

(KD) Max Fredriksson, Vilhelmina

(S) Annika Wibrell, Vilhelmina

(C) Marita Stinnerbom, Kittelfjäll

(SD) Eric Axelsson, Vilhelmina

(V) Åsa Össbo, Dikanäs

(M) Gustaf Gustafsson, Vilhelmina

(KD) Rickard Norberg, Vilhelmina

(S) Robbin Mikaelsson, Vilhelmina

(PA) Anna-Leena Danielsson, Vilhelmina

(KD) Lennart Fjellman, Vilhelmina

(S) Maria Bäckström, Marsfjäll

(C) Joakim Risberg, Risträsk

(SD) Rune Hagström, Vilhelmina

(V) Anna-Karin Sund, Vilhelmina

(KD) Ewa Larsson, Vilhelmina

(S) Ulf Hansson, Vilhelmina

(M) Lars Eliasson, Vilhelmina

(S) Lillemor Jonsson, Vilhelmina

(KD) Petra Jonsson, Vilhelmina

(C) Mattias Ihrström, Vilhelmina

(PA) Tommy Streling, Dikanäs

(SD) Ulrika Vojmå, Vilhelmina

(V) Rune Andersson, Marsfjäll

(S) Mikael Österberg, Vilhelmina

(KD) Jonny Kärkkäinen, Vilhelmina

(S) Helen Johansson, Vilhelmina

Ersättare 2022-2026

(M) Håkan Gustafsson, Vilhelmina

(C) Annika Andersson, Vilhelmina

(C) Monika Gebart, Vilhelmina

(KD) Nina Sandberg Olofsson, Vilhelmina

(KD) Jonny Holmgren, Vilhelmina

(KD) Stina Nordlöf, Vilhelmina

(S) Karl Gustav Abramsson, Vilhelmina

(S) Viveka Abramsson, Vilhelmina

(S) Per Vedbring, Vilhelmina

(S) Suzanne Lindberg Westerlind, Vilhelmina

(V) Margaretha Löfgren, Vilhelmina

(V) Ulf Larsson, Vilhelmina

(SD) Laila Rolfsdotter, Vilhelmina

(PA) Maria Lundqvist, Vilhelmina

(PA) Ronny Svarto, Kittelfjäll

Uppdaterad den 22 november 2022

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg@vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Väljs på kommande fullmäktigesammanträde.