Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter i Vilhelmina kommunfullmäktige, 2019-2022. Ledamöterna listas enligt antalet personröster.

Här kan du se alla våra förtroendevalda på bild

(S) Magnus Johansson, Saxnäs, Vice ordförande i kommunstyrelsen

(C) Annika Andersson, Vilhelmina, Ordförande i kommunstyrelsen

(S) Annika Wibrell, Vilhelmina

(C) Liselotte Hermansson, Stornäs

(KD) Rickard Norberg, Malgovik

(S) K G Abramsson, Vilhelmina, vice ordförande i kommunfullmäktige

(C) Maria Kristoffersson, Vilhelmina, andre vice ordförande i kommunfullmäktige

(S) Ulf Hansson, Vilhelmina

(V) Rune Andersson, Saxnäs

(SD) Eric Axelsson, Vilhelmina

(C) Marita Stinnerbom, Fättjaur, ordförande i kommunfullmäktige

(S) Mikael Österberg, Vilhelmina

(PA) Anna-Leena Danielsson, Lillgranberg

(KD) Olga Makarycheva, Vilhelmina

(FI) Inez Abrahamsson, Latikberg

(S) Viveka Abramsson, Vilhelmina

(C) Mattias Ihrström, Storgranberg

(S) Andreas Eliasson, Vilhelmina

(C) Monica Gebart, Vilhelmina

(M) Lars Eliasson, Vilhelmina

(S) Gunilla Prång, Dikanäs

(C) Emily Stighall, Nästansjö

(KD) Lennart Fjellman, Svannäs

(S) Mikael Danielsson, Saxnäs

(V) Margaretha Löfgren, Lövliden

(C) Else Westerlund, Klimpfjäll

(S) Lillemor Jonsson, Järvsjöby

Ersättare 2019-2022

(M) Mona Johansson, Bäsksele

(M) Patrik Nilsson, Vilhelmina

(C) Mona Malmbo, Vilhelmina

(C) Fredrik Malmbo, Vilhelmina

(KD) Jonny Kärkkäinen, Bäsksjö

(S) Maria Bäckström, Saxnäs

(S) Per Vedbring, Vilhelmina

(S) Tina Larsson, Saxnäs

(S) Kenna Lindström, Vilhelmina

(V) Ulf Larsson, Vilhelmina

(V) Kaj Sund, Djupdal

(SD) Jenny Markgren, Vilhelmina

(SD) Kjell Rune Hagström, Vilhelmina

(FI) Monica Nilsson, Nästansjö

(FI) Veronica Holzkämper, Vilhelmina

(C) Michael Haglund, Nästansjö

(PA) Ronny Svarto, Vardofjäll

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 5 mars 2021

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Karl Gustav Abramsson (S)
karlgustav.abramsson@vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Kristoffersson (C)
maria.kristofersson@vilhelmina.se