Frågor och svar om platsvarumärket

Vilhelminas platsvarumärke kan väcka en del frågor. Varför har det tagits fram och för vem? Nedan besvarar vi denna typ av frågor.

Uppdaterad den 20 maj 2020