POSOM - beredskap för prykosocialt omhändertagande

I Vilhelmina kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och Svenska Kyrkan.

Uppdaterad den 27 april 2018

Kontakta POSOM

För mer information kontakta:
Mats Öhrn, Socialchef
mats.ohrn@vilhelmina.se
0940-14023