Miljö och Byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden.

Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, annan speciallagstiftning samt de förordningar och föreskrifter som stöds av dessa lagar.

Nämdens tjänstemänn utför tillsyn, handlägger anmälnings- och ansökningsärenden, utreder klagomål och bistår med rådgivning och information.

Uppdaterad den 27 april 2018

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 73

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82