Gör din felanmälan

Vid skador, funktions- eller skötselbrister som rör bredband, gator och vägar inklusive vinterväghållning, gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Vilhelmina kommun kan du göra en felanmälan.

Felanmälan via webbformulär för gator, vägar, vatten och avlopp

Felanmälan som gäller kommunens gator och vägar samt vatten och avlopp görs vardagar 8-16 till 0940-140 00 (vx).

Samhällsjour felanmälan kvällar och helger av vatten och avloppsanläggningar ring 0940-383 10.

Fastighetsjour felanmälan Vilhelmina bostäder och kommunens fastigheter kvällar och helger ring 0940-101 12.

 

 

 

Webbformulär för felanmälan
Bifoga gärna en bild som beskriver det fel som uppstått eller på annat sätt förtydligar ditt ärende
Uppdaterad den 22 september 2020