Samtal: Besöksnäringens utveckling 19/2

Vilhelmina kommun och Region Västerbotten Turism inbjuder till ett rundabordssamtal om hur vi ska gå vidare med besöksnäringens utveckling i Vilhelmina kommun.

Plats: Hotell Wilhelmina

Tid: 19/2 17.00

Välkommen du som jobbar med besöksnäringen i olika former, exempelvis du som erbjuder våra besökare mat, logi, aktiviteter, transporter, fixar skoterleder, jakt och fiske, säljer mat, bensin eller på annat sätt servar våra besökare. Alla intresserade är välkomna!

Syftet med träffen är att vi tillsammans skapar en plattform för att gå vidare med besöksnäringens utveckling i Vilhelmina Kommun. Detta ska på sikt utgöra grunden för kommunens framtida turismstrategi.

Några av kvällens frågeställningar:

  • Vad är bra med besöksnäringen i Vilhelmina?
  • Hur kan vi organisera oss bäst för att få nöjda kunder till Vilhelmina kommun?
  • Kan företag och kommun samarbeta mer?
  • Vad ska turiststrategi innehålla?

Tid: från kl.17.00 bjuds alla deltagare på middag
Kl. 18-21 rundabordssamtal

Skicka din anmälan till turist@vilhelmina.se innan den 15 februari 2019 uppge eventuella matallergier.

Varmt välkomna hälsar

Ulrica Burman,
Utvecklingschef, Vilhelmina kommun 

Annika Sandström.
Regionturismchef, Region Västerbotten

Uppdaterad den 5 februari 2019

Kontakta Turistbyrån

Kontakt:
+46 (0)940-398 86
turist@vilhelmina.se

Besöksadress:
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Öppettider:
Mån-fre 9-17

Under sommaren gäller utökade öppettider.