Anlägg enskilt avlopp

Det finns olika lösningar för att anlägga ett nytt enskilt avlopp, det beror helt på fastighetens förutsättningar. Följ checklistan och fyll sedan i aktuell blankett och skicka till oss.

avloppsguiden.se finns information om olika avloppstekniker, tips när det är dags att göra om avloppet, entreprenörslistor med mera.

Miljö- och byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet och får därför inte förorda vilken teknik som ni ska välja för er avloppslösning. Vi kan däremot svara på generella frågor och berätta vad man ska tänka på.

 1. Välj plats för avloppsanläggningen
  Var ska avloppsanläggningen ligga? Läs mer på avloppsguiden.se

 2. Områden med hög skyddsnivå
  Generellt är det normal skyddsnivå som gäller i Vilhelmina kommun. Men vid exempelvis anläggande väldigt nära ett vattendrag, inom vattenskyddsområde eller där många enskilda vattentäkter finns kan krav på hög skyddsnivå avseende miljö- och/eller hälsoskydd komma att ställas. Läs mer om avloppsteknik avloppsguiden.se.

 3. Ta jordprov för analys
  Resultat från jordprov ska bifogas med ansökan (siktanalys eller perkolationsprov). I vissa fall kan en provgrop ersätta ett jordprov. I provgropen kan man förutom jordtyp även se grundvattennivån. Mer om provgropar kan du läsa på avloppsguiden.se
 1. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning
  Det är inget krav att ta hjälp av en entreprenör men det kan underlätta att ta hjälp av någon som är kunnig inom området. Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att man alltid tar hjälp av en entreprenör vid själva anläggandet av avloppsanläggningen.
 1. Fyll i blanketten och lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning
  Se vilka handlingar du ska skicka med i ansökan. Lägg framförallt tid på att göra en bra och tydlig situationsplan som visar fastighetsgränser, tillfartsvägar, uppställningsplats för slamtömningsfordon, byggnader, vattentäkter inom 100 meter, diken och vattendrag, avloppsanläggningens placering inklusive ledningar samt eventuell utsläppspunkt. Se bilaga i blanketten.
 1. Vänta på beslut
  Du får inte börja bygga avloppsanläggningen förrän du fått ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden. Du kan annars behöva betala en miljösanktionsavgift.

 2. Anlägga och dokumentera
  Vid grävningsarbetena ska du eller anlitad entreprenör fotografera olika moment i processen innan anläggningen grävs över.

 3. Skicka in slutkontroll
  Fyll i blanketten slutkontroll. På den intygar du och anlitad entreprenör att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljöavdelningen. Bilderna från anläggningsprocessen ska du skicka tillsammans med slutkontrollen till din miljö- och byggnadsnämnden.
Uppdaterad den 13 maj 2018

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Blanketter