Enskilt avlopp

När gemensamhetsanläggning eller kommunalt avlopp inte finns tillgängligt måste fastighetsägare lösa avloppsfrågan med en egen anläggning.

 Vad är det för krav som ställs på avloppsanläggningar?

 • En enskild avloppsanläggning ska ha tillstånd. Anmälan krävs även när det är ett BDT-avlopp (Bad, disk och tvätt) och för eget omhändertagande av latrin.
 • Avloppsanläggningen måste ha en rening efter slamavskiljaren, till exempel infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Stenkista, sjunkbrunn eller liknande, samt dräneringsrör räcker alltså inte.

Förbättra din avloppsanläggning

Om du tror att din anläggning fungerar dåligt, ska använda den på ett nytt sätt eller om den inte uppfyller dagens miljökrav så kan det vara dags att göra förbättringar. Det kan exempelvis vara aktuellt när;

 • Någon del av anläggningen är trasig eller fungerar dåligt
 • Du vill sätta in en WC men bara har ett avlopp för BDT-vatten
 • Belastningen på ditt avlopp ändras, till exempel att du börjar bo året runt i sommarstugan
 • Avloppet börjar bli gammalt. Normal livslängd för ett avlopp är 10-30 år

De flesta ändringar och förbättringar av en avloppsanläggning kräver nytt tillstånd eller åtminstone en anmälan. Hör gärna av dig till miljö- och byggnadsnämnden om du känner dig osäker.

Kontrollera och sköt om din avloppsanläggning

Det finns några saker du enkelt bör kolla själv 1-2 gånger per år.

Det ska inte:

 • Finnas slam i slamavskiljarens sista kammare
 • Vara för hög vattennivå i fördelningsbrunnen eller slamavskiljaren
 • Växa buskar eller träd över infiltrationen
 • Växa mycket brännässlor runt infiltrationen
 • Rinna ut vatten från infiltrationen till markytan
 • Se också till att det finns ett T-rör som är intakt. Om du har en pump, se till att den fungerar som den ska.

Gemensamt avlopp

Hushåll som ligger nära varandra kan gå ihop och göra en gemensam avloppsanläggning. En gemensam avloppsanläggning för mer än fem hushåll bör ägas av en juridisk förening eller juridisk person, där de som är anslutna till det gemensamma avloppet ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta ansöks som en lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Mer information finns hos Lantmäteriet.

Uppdaterad den 25 januari 2022

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 84
0940-140 81

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940- 140 71
helene.myhrberg@vilhelmina.se