Sotning

Sotningsverksamheten delas upp i två moment - sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen är ansvarig för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning/rengöring
Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen utrymme att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontroll kommer att utföras genom kommunens entreprenör.

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll

 

Här hittar du riktlinjer för medgivande av egen rätt till rengöring (sotning)

Här hittar du riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll inom Vilhelmina kommun.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
magnus.holmberg@vilhelmina.se
0940-142 85

Räddningschef i beredskap
0940-146 05