Värmepumpar

Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunen. I Vilhelmina ska anmälan ske till miljö- och byggnadsnämnden. Luftvärmepumpar omfattas inte av anmälningsplikten.

Syftet med anmälan är att nämnden ska få kännedom om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas. I vår handläggning tar vi hänsyn till vart du placerat din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar inte tar värme ifrån varandra.

Att tänka på
Det finns en rad saker du bör tänka på när du ska installera en värmepumpsanläggning.  Du bör till exempel informera dina grannar i god tid innan och även fundera på vilken placering som är lämplig. Avståndet mellan två bergvärmehål bör vara minst 20 meter för att få full effekt. Läs gärna våra informationsblad för mer information:

Bergvärme (Pdf)

Jordvärme (Pdf)

Sjövärme (Pdf)

Anmälan
Fyll i anmälningsblanketten och kom ihåg att bifoga de handlingar som beskrivs på blanketten. För handläggningen debiteras en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Att installera en värmepumpsanläggning innan anmälan skett är förenat med en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten och kommer påföras utöver den avgift som avser anmälan.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 73

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82