Tillstånd för att ha djur

Om du vill hålla vissa typer av djur inom ett detaljplanerat område så behöver du tillstånd av kommunen. Detta enligt 4 § Vilhelmina kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Tillståndet krävs för djur som löper högre risk än vanliga sällskapsdjur att orsaka olägenhet för människors hälsa, till exempel genom allergier eller störande ljud.

De djur du måste ha tillstånd för att hålla inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser är:

  • Kor, grisar, hästar, getter, och får
  • Pälsdjur eller fåglar som inte är sällskapsdjur - till exempel höns eller dvärggetter (djur som man i huvudsak har utomhus).

Observera att kravet på tillstånd gäller inom detaljplanelagt område. Är du osäker om det är detaljplanelagt område kontakta miljö- och byggnadsnämnden. 

För att ansöka om tillstånd fyll i blankett och skicka in till miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet kommer då handläggas av en miljöinspektör.

 

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82