Skrotbilar

En skrotbil som står ute i naturen läcker ut gifter i miljön eftersom en bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen.

Bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är tillräcklig för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor (HA=högaromatiska) i däck och batterisyror.  

Du som bilägare har ansvar för att förvara din bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning när den är uttjänt. Uttjänta bilar (skrotbilar) omfattas av producentansvar. Bilproducenterna är skyldiga att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Biltillverkarnas gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter BilRetur. På BilReturs webbsida kan du läsa om hur du skrotar din bil.

Här kan du läsa om hur du gör för att lämna in en skrotbil.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82