Nedskräpning

Nedskräpning kan ske på olika platser och ske på olika sätt, det är därför lite olika regler som gäller. Huvudregeln är att det är den som skräpat ner som ansvarar för att skräpet plockas bort.

Klagomål om nedskräpning
Om du har klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till den som orsakat nedskräpningen. Om nedskräparen, fastighetsägaren eller fordonsägaren är okänd kan du vända dig till kommunen.

Upptäcker du att en allmän plats eller en fastighet som allmänheten har tillträde eller insyn till har skräpats ner kan du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet kommer då handläggas av en miljöinspektör. Om det rör sig mer om en ovårdad tomt där gräsmattan är oklippt, fastigheten har mycket till exempel bråte eller upplag på tomten som ej är  miljöfarligt eller att det till exempel är fullt med byggavfall som blåser från en fastighet kan du anmäla detta och ärendet kommer då handläggas av en byggnadsinspektör. 

Nedskräpning utmed vägar
Nedskräpning utmed vägar (vägslänten plus 2 m och 25 m från parkeringsplats) anmäler du till väghållaren, som oftast är Trafikverket men ibland kommunen. Trafikverket når du på telefon 0771-921921. Be att få komma i kontakt med projektledaren för driftområde där du befinner dig.

Vad är avfall?
Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser göra av sig med, eller är skyldig att göra sig av med är ett avfall. Vanligtvis delas avfall in i vanligt avfall och farligt avfall. Exempel på vanligt avfall är papper, plast, kartong, metall, snus och fimpar. Farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Det kan till exempel vara skrotbilar, maskiner och andra fordon (även däck och fordonsdelar), kemikalier, lysrör, batterier, elavfall med mera.

 

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82