Luftkvalitet

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna och utvärderingströsklarna, samt att årligen rapportera in kontrollresultatet till det av Naturvårdsverket utsedda Datavärdskapet för luftkvalitet.

Vilhelmina kommun har gjort en inledande kartläggning av halterna för de respektive föroreningarna.
Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82