Livsmedelsverksamhet

För att du som livsmedelsföretagare ska uppfylla ditt ansvar kring livsmedel utförs en livsmedelskontroll av kommunens miljökontor.

Livsmedelskontrollen är en skyldighet som följer med EU-medlemskapet. Livsmedelskontrollens mål är att livsmedelsföretagaren uppfyller sitt ansvar att livsmedel ska vara säkra och att konsumenten inte vilseleds. Lagstiftningen är mer målstyrd än detaljreglerande. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Företagets ansvar:

  • Att endast släppa ut säkra livsmedel på marknaden
  • Att informera rätt
  • Att inte vilseleda

Kontrollmyndighetens ansvar:

  • Att kontrollera att livsmedelsföretagare följer lagstiftningen och livsmedelsföretagare som inte följer lagstiftningen korrigerar sig.
  • Vi ger även allmänna råd till den som vill starta en livsmedelsverksamhet.
Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82

Kontakta näringslivskontoret

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Olsson, utvecklingschef
ulrica.olsson@vilhelmina.se
070-34 35 776

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940-140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Harrieth Andersson
072-450 19 09
harrieth.andersson@vilhelmina.se