Besvärande djur

Ibland kan djur i din omgivning upplevas som ett störningsmoment.

Hundar

Om du känner dig störd av skällande hundar, kontakta i första hand djurägaren och försök komma överens om en lösning.

Tänk på att man under dagtid får acceptera att man hör grannens aktiviteter vare sig det gäller gräsklippning, musikspelning eller skällande hundar. Om du tycker att skällandet från hundarna blir oacceptabelt störande har du möjlighet att anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. För att klagomålet ska hanteras av oss som myndighet ska du helst försökt lösa klagomålet själv innan du kontaktar oss.

Om du kontaktar oss behöver vi uppgifter om var, när och på vilket sätt, hur ofta och hur länge störningarna pågår. Till exempel hjälper det om en "störningsdagbok" har förts. Den som har blivit anmäld för att ha störande hundar kontaktas av myndigheten och får då möjlighet att framföra synpunkter och eventuella lösningar på problemet. Om vi bedömer att störningen är liten eller att ytterligare åtgärder är orimliga, så avslutas ärendet. Du som har klagat blir i så fall informerad och får möjlighet att framföra eventuella synpunkter på detta. Om du lämnat ett klagomål anonymt måste du själv kontakta oss för återkoppling i ärendet.

Katter

Om du känner dig störd av katter kontakta i första hand kattens ägare. Du som hyr din bostad kan kontakta fastighetsägaren om du inte får gehör hos kattägaren. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner. Nedan följer några tips för hur du kan freda dig mot oönskade katter;

  • Spruta eller kasta vatten på katten om den kommer in på tomten. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då denna kan orsaka allvarliga skador på katten!
  • I handeln finns ”kattskrämmor” som avger en signal som skrämmer bort katter, men inte uppfattas av det mänskliga örat.
  • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår och/eller kattavföring på sig.
  • Förse sandlådor med lock.
  • Förse dörrar och fönster med nät som du önskar hålla öppna.
  • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsakerna.
  • Om du bor i en förening kan ni gemensamt vidta åtgärder. En större förening kan eventuellt förhandla till sig rabatt på kastrering till dess medlemmars katter.

Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har fastslagits att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter, det vill säga det anses inte som en olägenhet av betydelse. För att det ska kunna anses vara en risk för olägenhet måste det röra sig om ett stort antal katter, till exempel en så kallad kattsamlare.

Rådjur i trädgården

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta ses inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras normalt inte av miljö- och byggnadsnämnden. Det effektivaste sättet att bli av med rådjur i trädgården är att sätta staket runt tomten. Andra tips är att:  

  • Plantera växter som rådjuren inte vill ha.
  • Sätta upp skrämselanordningar.
  • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren.

Djurskydd

Det är länsstyreslen som har hand om djurskyddstillsynen. Om du anser att tamdjur far illa ska du därför kontakta länsstyreslen.

Anonyma klagomål

Vill du som klagande vara anonym ska du inte lämna några uppgifter om vem du är, exakt adress där du bor eller telefonnummer. Har sådana uppgifter lämnats kan du inte vara anonym. Är du anonym måste du själv hålla kontakt med oss för att få besked om hur det går i ärendet.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82