Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet

Den som tänker bedriva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälningsplikten omfattar alla verksamheter där man använder skärande eller stickande redskap och där det finns risk för blodsmitta. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är akupunktur, fotvård, piercing och tatuering.

Genom att du anmäler din verksamhet får miljöförvaltningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs. En väl inredd lokal, god hygien och egenkontroll samt kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta.

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av miljö- och byggnadsnämnden. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Anmälningsplikten är lagstadgad och regleras i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt förordning om miljösanktionsavgift, en sanktionsavgift betalas.

Mer information samt frågor och svar finns på Socialstyrelsen hemsida

Avgift
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Expedition
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82