Fälla träd

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Det finns vissa tillfällen då det kan vara lämpligt att ta ner eller beskära träd. Växtlighet som väsentligt stör viktiga funktioner som sikt i korsningar eller vid övergångsställen är några exempel.

Planterade parkträd fälls normalt inte. Nedfallande kottar, bär, barr, kvistar, fågelspillning, löv att kratta, skräp i hängrännor är inte giltiga orsaker till att få träd fällda.

Ansökan om trädfällning på kommunens mark
Du som privatperson kan ta kontakt med Tekniska chefen 0940-140 66 för att få tillstånd att fälla träd eller sly på kommunens mark. Kommunen har en Skogsförvaltare som skriver ut tillstånd att fälla eller röja, därigenom tar sökanden över arbetsmiljöansvaret.

Vid skaderisk
Om träd skadats av storm, påkörning eller liknande och utgör en skaderisk för person eller egendom, ska detta anmälas till kommunen.

Övrig trädfällning
Det är straffbart att ta bort träd eller sly på annans mark utan tillstånd från markägaren. Vi utför endast åtgärder på kommunens mark. Gäller det ärenden på privat mark hänvisas du till företag som utför trädfällning.

Uppdaterad den 25 april 2018

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se