Spiketält kräver bygglov

"Spiketält" har de senaste åren blivit allt vanligare intill husvagnar.

"Spiketält" uppförs som ett tillfälligt komplement men övergår allt oftare till att bli en fast etablering. Husvagnen flyttas från platsen men komplementbyggnaden, ”spiketältet”, står kvar som en permanent byggnad, många gånger lämnad på ett sätt som ger området ett ovårdat intryck.

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra dessa husvagnskomplement, inte enbart på campingar utan även på annan mark.
Miljö- och byggnadsnämnden vid Vilhelmina kommun kommer att använda följande riktlinjer vid bedömning av bygglov.

Här kan du läsa vår policy för "spiketält".

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta byggnadsinspektör

Byggnadsinspektörer:
0940-140 84
mbn@vilhelmina.se

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940-140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se

Kansli: 
0940-140 81
0940-140 74

(Telefontid: 09.30-12.00)

Växel
0940-140 00