Marklov

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Kontakta Miljö- och byggnadskontoret så hjälper vi dig att ta reda på vilka regler som gäller kring din planerade åtgärd.

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan krävs också en kontrollplan.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta byggnadsinspektör

Byggnadsinspektörer:
0940-140 84
0940-140 74
mbn@vilhelmina.se

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940-140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se

Expedition
0940 - 140 81 (Telefontid: 09.00-16.00)

Växel
0940-140 00