Energideklaration

Energideklarationen är ett verktyg för att kunna se över total energianvändning.

40 procent av den totala energianvändningen går idag till våra byggnader. Därför är det viktigt att landets byggnader minskar onödig energianvändning.

Ett viktigt verktyg här är energideklarationer av fastigheter. De görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren och ska visa en byggnads energianvändning och ge råd om hur byggnaden kan bli energismartare.

Boverket ansvarar för register och information kring energideklarationerna.

För dig som äger byggnader med nyttjanderätt, så som till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut är det dags att sätta igång nu. Det gäller även ägare av specialfastigheter över 1 000 kvadratmeter.

Villaägare har 2009 som startår och det är först i samband med en försäljning som energideklarationen är obligatorisk för dem.

På boverkets hemsida kan du läsa mera om vilka som berörs och när.
Boverket.se

Uppdaterad den 28 augusti 2019

Kontakta energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning
0940-140 67

Växel
0940-140 00