Bygglovsfritt

Somliga mindre åtgärder kräver inte bygglov. Däremot kräver de ofta en bygganmälan.

 

Ett fåtal åtgärder är sådana att de varken kräver lov eller anmälan Utöver dessa åtgärder finns speciella regler för vissa byggnationer utanför detaljplanelagt område samt för ekonomibyggnader på bruksfastigheter.

Kontakta Miljö- och byggnadskontoret så hjälper vi dig att ta reda på vilka regler som gäller kring din planerade åtgärd.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta byggnadsinspektör

Byggnadsinspektörer:
0940-140 84
0940-140 74
mbn@vilhelmina.se

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940-140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se

Expedition
0940 - 140 81 (Telefontid: 09.00-16.00)

Växel
0940-140 00