Skyltlov

Bygglov krävs för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

För att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan krävs bygglov.

Det gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar som är målade på fasad, större flaggor med reklam, stora reklamer på markiser, banderoller, vepor och andra anordningar som kan ses som skyltning.
Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken.


Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.
Att väsentligt ändra innebär till exempel att ändra placering, storlek eller utseende en befintlig skylt. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.

 

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
  • en skylt inomhus,
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Kontakta Miljö- och byggnadskontoret så hjälper vi dig att ta reda på vilka regler som gäller kring din planerade åtgärd.

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan krävs också en kontrollplan.

Uppdaterad den 21 september 2020