Avgifter för att bygga, installera eller riva

Varje lov eller anmälan är individuell och avgiften beräknas utifrån vad de innehåller samt hur stor yta det gäller. Här kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area.

Prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år.

Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.
Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift.

Här hittar du våra avgifter för att bygga, installera och riva.

Miljö och byggnadsnämnden har antagit SKLs Plan- och Bygglovstaxa 2011, den kan du hitta här.

Uppdaterad den 30 June 2020

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 73

Telefontider:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se