Skrotbilar

Har du en uttjänt bil som du vill göra dig av med? Så här gör du när den ska lämnas in för återvinning.

När bilen ska lämnas in för återvinning anmäler du det på hemsidan för Bilretur.

Här finns länken.

Då kommer du att bli kontaktad för att bestämma när bilen kan lämnas. Bilretur kommer att vara på plats för att ta emot bilar så snart tillräckligt många i Vilhelmina kommun har anmält på hemsidan att de vill lämna in sin bil för återvinning.

Du ska sedan få en kvittens från Bilretur att bilen kommer att tas emot samt var och när bilen kommer att tas emot. När det är dags kommer du att kunna lämna bilen på en plats i Vilhelmina.

Läs igenom den här informationen som beskriver vad du behöver göra innan du lämnar in bilen och vad du ska ha med dig när bilen lämnas in.

Att tänka på innan du lämnar in bilen

Innan du lämnar in bilen måste du anmäla den här.

Där klickar du på den gröna knappen ”Du som vill lämna din bil för återvinning”, välj Västerbottens län och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Sedan klickar du på knappen fortsätt. Då får du upp dels information om mottagningsplatser och dels om de auktoriserade bildemonterare som du kan lämna bilen till i Västerbotten.

Här kan du välja att klicka på Vilhelmina kommun och du klickar på den mejldress som står där. Då vet vi att du vill lämna bilen för mottagning i Vilhelmina och vi kommer att bekräfta när du kan lämna in bilen. Vi kommer sedan se till att du kan lämna bilen på avtalad tid så att den kan tas om hand för återvinning.

Bilen ska anmälas för hämtning minst sju dagar innan den kan lämnas på mottagningsplatsen, men du ska få ett besked från Bilretur när det är dags.

När du lämnar bilen ska du ha med dig:

  • Påskrivet registreringsbevis del 2 (den gula delen och det senast utfärdade).
  • Legitimation.
  • Fullmakt om du inte är ägare till bilen.

Saknar du ditt registreringsbevis?

Har du tappat bort registreringsbeviset går det att beställa ett nytt hos Transportstyrelsen på deras webbplats.

Det kan du göra här eller eller via deras servicetelefon: 0771-25 25 25.

Kompletta uttjänta bilar får du lämna utan kostnad, men kravet är att bilen inte saknar väsentliga delar som motor, växellåda och katalysator och att den inte innehåller material eller avfall som inte hör till bilen. Saknas väsentliga delar, eller om det finns material eller avfall som inte hör till bilen, kan bilåtervinnaren ta ut en avgift.

Uppdaterad den 15 March 2021

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Gun-Inger Fryklund
0940-140 80
guninger.fryklund@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se