Hämtning av hushållsavfall

Hushållens brännbara restavfall, brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar, samlas in i kärl som varje hushåll själva köpt in.

När hämtas mina sopor?

Vilhelmina kommun är indelat i två geografiska hämtningsområden.

  • A-området hämtning var 14:e dag
  • B-området hämtning var 14:e dag 1 maj – 30 september och månadstömning från 1 oktober – 30 april.

Här ser du en karta med vilket område du tillhör.

Jämn vecka

Måndag

Följande byar med omnejd; Dikanäs, Matsdal, Grönfjäll, Henriksfjäll, Kittelfjäll, Borkan, Gielas,

Tisdag

Följande byar med omnejd; Volgseleby, Aronsjö, Storsele, Bergland, Daikanvik, Västansjö, Eriksberg, Dorris, Blaikliden, Stalon, Fatsjöluspen, Lövnäs, Strömnäs, Granliden, Rönnäs

Onsdag

Följande byar med omnejd: Storholmen, Svannäs, Karlsbacka, Djupdal, Malgonäs, Laxbäcken, Malgovik, Skansholm, Skog, Mark,

Torsdag

Följande byar med omnejd; Myra, Meselefors, Viktorp, Dalasjö, Bäsksele, Granberget

 

Ojämn vecka

Måndag

Följande byar med omnejd; Grytsjö, Marsliden, Saxnäs, Klimpfjäll, Grundfors

Tisdag

Följande byar med omnejd: Solliden, Lövliden, Lomsjökullen, Nordansjö, Siksjönäs, Hornsjö, Sjöberg, Fäboberg, Nästansjö, Heligfjäll, Västanbäck och Tresund

Onsdag

Följande byar med omnejd: Siksjöhöjden, Hacksjö, Järvsjöby, Latikberg, Bäsksjö, Risträsk, Ulvoberg, Fianberg, Strandkullen

Torsdag

Bergbacka, Volgsjövägen jämna nummer, samt området nedanför/väster om Volgsjövägen, sidan mot Volgsjön.

Fredag

Volgsjövägen ojämna nummer, samt området nedanför/öster om Volgsjövägen, sidan mot Baksjön.

Uppdaterad den 15 mars 2021

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Camilla Johansson
0940-140 80
a.camilla.johansson@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se