Fritidshusägare

Som fritidshusägare kan du välja att köpa ett sopkärl om ditt hus finns inom hämtningsområde A eller B.

Se karta för hämtningsområde A eller B här.

När blåst och snö ställer till problem med sopkärlen har många gått tillsammans och byggt gemensamma sophus vilket även underlättar för sophämtningen.

Om det inte fungerar med ett sopkärl så finns betalsäckar att köpa. Du köper och lämnar den fulla säcken på en betalsäckstation. 100 kronor för stora säckar på 125 liter och 50 kronor för små säckar på 70 liter.

Här kan du läsa om betalsäckar.

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se