Fritidshusägare

Som fritidshusägare kan du välja att köpa ett sopkärl om ditt hus finns inom hämtningsområde A eller B.

Se karta för hämtningsområde A eller B här.

När blåst och snö ställer till problem med sopkärlen har många gått tillsammans och byggt gemensamma sophus vilket även underlättar för sophämtningen.

Om det inte fungerar med ett sopkärl så finns betalsäckar att köpa. Du köper och lämnar den fulla säcken på en betalsäckstation. 100 kronor för stora säckar på 125 liter och 50 kronor för små säckar på 70 liter.

Här kan du läsa om betalsäckar.

Uppdaterad den 15 mars 2021

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Camilla Johansson
0940-140 80
a.camilla.johansson@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se