Verksamhetsavfall

För annat avfall som uppstår i din verksamhet finns möjlighet att lämna det på de återvinningscentraler som finns i kommunen.

På Vilhelmina Återvinningscentral ska företag, verksamheter och föreningar anmäla att de vill lämna avfall och då få tillgång till ett vågkort som registrerar de avfall som lämnas och faktureras för det.

När ni kommer för att lämna avfallet ska kortet registreras vid vågen.

Ekipaget ska vägas både när ni kommer in med avfallet och när ni lämnat avfallet. Avfallet lämnas på avsedd plats. När ni har vägt och lämnat avfallet registreras mängden avfall och ni debiteras efter den vikt som lämnats. En minimiavgift tas alltid ut.

Vilhelmina kommuns Tekniska enhet tillhandahåller vågkorten. Ta kontakt med ÅVC-personalen eller ansvarig för avfall och återvinning i kommunen. Kontaktuppgifter finns i högerspalt.

På Dikanäs och Saxnäs ÅVC ska verksamheterna anmäla till personalen när de kommer för att lämna avfall, debitering sker efter den uppskattade vikten.

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se