Hushållsavfall

Kommunen ansvarar för att ta hand om allt hushållsliknade avfall som uppstår i kommunen.

För verksamheter innebär det allt avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika- lunchrum och toaletter.

Alla företag ska ha tillgång till sophämtning av hushållsavfall, ett eget kärl eller tillgång till ett gemensamt kärl, om lokalerna hyrs.

Kärl beställs hos kommunen på telefonnummer 0940-14050.

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se