Förpackningar och elavfall

På återvinningscentralen i Vilhelmina kan du som företagare lämna förpackningar och elavfall.

På återvinningscentralen i Vilhelmina finns en återvinningsstation, intill vågen, där företagens plastförpackningar, pappförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar och wellpapp tas emot. Förpackningarna ska vara ordentligt tömda.

Viktigt! I containern för wellpapp sorteras bara wellpapp, inget annat får kastas där. Töm kartongerna på allt innehåll, som till exempel plast och frigolit. Platta sedan till kartongerna.

Det är kostnadsfritt att lämna förpackningar och elavfall som omfattas av producentansvar. Hit räknas även glödlampor, lysrör, lågenergilampor, kyl och frys. För en del elavfall gäller särskilda regler,

Läs gärna mer på dessa två länkar www.elkretsen.se och www.ftiab.se

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se