Matsedlar för skola och förskola

I nedanstående länkar hittar ni maten som serveras på skolor och förskolor under VT 2020.

OBS! På grund av rådande situation kommer avvikelser från grundskola- och gymnasieskolans matsedel att ske
under resterande tid av terminen. Köken annonserar dagligen vilken mat som serveras, specialkoster och önskekoster kvarstår som tidigare.

 

Matsedel, förskolor på Vilhelmina tätort VT 2020

Matsedel, Hembergsskolan och Malgomajskolan VT 2020

Matsedel Grundskola VT 2020

Policy för bra mat i förskola och familjedaghem

Policy för bra mat i skolan

 

Du kan även kolla skolmatsedel via appen Skolmaten.
www.dinskolmat.se

Uppdaterad den 18 maj 2020

Kontakta kostenheten

Kostchef:
Jenny Almroth
Jenny.almroth@vilhelmina.se
0940-143 21

Åsbacka kök:
0940-143 05

Hembergsskolans kök:
0940-142 02