Studieresultat och frånvaro

För att få information om elevens studieresultat och totala frånvaro, se kontaktuppgifter nedan.

Namn: Kerstin Olofsson
Titel/Funktion: Skoladministratör
Arbetsplats: Malgomajskolan, Vilhelmina
Telefon: 0940-142 24
E-post: kerstin.olofsson@vilhelmina.se
Adress: Malgomajskolan 1, Skolgatan 13, 912 81 Vilhelmina

Kontaktperson för:

  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE
Uppdaterad den 16 september 2020

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76