Inackorderingstillägg

Elever som studerar på ett nationellt program vid kommunal gymnasieskola i Västerbottens län har rätt till inackorderingstillägg. Detta gäller även elever som studerar på riksrekryterande gymnasieutbildningar.

Följande gäller för elever som är folkbokförda i Vilhelmina kommun. (OBS! Elever som studerar på en friskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.)

Elever som studerar på komvux på gymnasial nivå har också rätt till inackorderingstillägg t o m vårterminen det år man fyller 20 år.

Inackorderingstillägget är 1/30-del av gällande prisbasbelopp per månad t o m vårterminen det år man fyller 20 år (2019 är beloppet 1 550kr).
Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att avståndet mellan hemmet och skolan är minst 45 km enkel väg, eller att restiden är minst 2 timmar per dag.

Elever som inte uppfyller dessa villkor har möjlighet till individuell prövning av inackorderingstillägg upp till 1/30-del av gällande prisbasbelopp om särskilda skäl kan anföras (t ex att skoltiden är förlagd på tid som medför att man inte har möjlighet att åka buss).

Inackorderingstillägg utbetalas sista bankdagen i månaden under månaderna september till och med maj.

Ansökan för höstterminen skall ha inkommit senast den 15 september och inför vårterminen senast den 15 februari det läsår som ansökan avser.

Inackorderingstillägg kan beviljas upp till en månad retroaktivt och måste sökas varje läsår.

Vid byte av utbildningsort under pågående termin kan inackorderingsbidrag beviljas högst en månad retroaktivt. Om du ändrar studiegång måste ny ansökan om inackorderingstillägg inlämnas. Har inackorderingstillägg utbetalats på felaktig grund kan återkrav ske.

Frågor om inackorderingstillägg kan ställas till Malgomajskolans expedition, tel. 0940-142 24

 

Uppdaterad den 2 december 2021

Kontakta Malgomajskolan

Expedition:
0940-142 22
0940-142 24
malgomajskolan@vilhelmina.se

Rektorer:
Helena Renman, Rektor enhet 1. Högskoleförberedande, gymnasiesärskola, introduktionsprogram
helena.renman@vilhelmina.se
0940–142 38

Carola Bergh, Rektor enhet 2. Yrkesprogram
carola.bergh@vilhelmina.se
0940–142 56

Tomas Nybrand, Biträdande rektor. Fordons och transportprogrammet
Tomas.nybrand@edu.vilhelmina.se
0940–142 21

Studie- och yrkesvägledare
0940-142 30

Kurator
0940-142 45