Volgsjö skola i Vilhelmina

Volgsjö skola må ha 100 år på nacken, men här sker undervisningen i takt med samhällets utveckling, där digitalisering ständigt finns med i lärandet.

På Volgsjö skola organiseras undervisningen på olika sätt, där två-lärarsystem är ett och ämneslärarsystem är ett annat. Dessa arbetssätt innebär att flera vuxna finns runt våra elever och ger även stor flexibilitet när det gäller gruppindelningar. Vår skolgård gjordes om 2016 och den nyttjas flitigt av alla våra elever.

Skolans förebyggande arbete i olika frågor har bland annat lett fram till skapandet av ett Trygghetsteam. Teamet består av personal som hanterar situationer kring eleverna omedelbart - allt för att skapa trivsel och trygghet. De senaste åren har inneburit en satsning på elevhälsoteamet, där vi har utökat resurserna allt i syfte att bättre kunna möta alla elevers behov. I vår strävan efter att hela tiden utvecklas och bli bättre, har vi nyligen tagit fram en ny modell för vårt kvalitetsarbete.

På skolan har vi en IKT-pedagog som är den sammanhållande länken i vårt digitaliseringsarbete. Arbetet med att implementera de nya skrivningarna i läroplanen kring IT, har vaskats ned i det vi kallar "Digitaliseringståget". I vårt tåg har vi konkretiserat vad alla elever på skolan ska få till sig i varje årskurs och här får våra klasslärare stor hjälp av vår IKT-pedagog. Exempelvis får eleverna lära sig programmera och skapa filmer.

Volgsjö skola har en plan mot diskriminering och kränkande särbehandling, läs den här.

 

Uppdaterad den 22 augusti 2022

Kontakta Volgsjö skola