Dikanäs skola

Dikanäs skola är en byskola som ligger mitt i byn och som har en naturskön utsikt av berg och skog. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 9 och är en språkintegrerad skola.

Dikanäs skola ligger mitt i fjällbyn, och erbjuder barnen en härlig utemiljö att leka på under rasterna. När lektionerna ringer in är det små klasser där varje barn syns.

Vi jobbar hela tiden med språkintegration, och har en lärare som parallellt med klassläraren pratar syd-, nord och umesamiska så att alla barnen hör vad det heter på de samiska språken. Vi har dessutom en handledare i språken arabiska och kurdiska.

Eleverna äter sin lunch nere på Sagagården där både förskola och serviceboende finns. På detta sätt kan både unga och gamla träffas dagligen.

 

Uppdaterad den 20 augusti 2019