Tranans förskola i Nästansjö

Tranans förskola i Nästansjö har en härlig utemiljö med skogen tätt intill.

Tranans förskola finns i samma byggnad som Nästansjö skola och vi samverkar för att skapa en röd tråd från förskola till mellanstadiet.

Förskolan ligger vackert till, och har en utemiljö som lockar till fri och spontan lek. I ett närliggande vindskydd håller förskolan till minst en dag i veckan under den snöfria perioden.

Uppdaterad den 2 februari 2022

Kontakta Tranan

Tranan:
0940-144 56

Förskolechef:
Mona Svensson
mona.ingela.svensson@vilhelmina.se
0940-14078