Skogsbackens förskola i Vilhelmina

Skogsbackens förskola i Vilhelmina jobbar mycket med möten mellan barn, och har flera rum med olika aktiviteter som kan samla barnen till att umgås kring skapande och lärande.

Förskolan Skogsbacken ligger på Tallåsvägen, centralt belägen i Vilhelmina tätort, och har nära till skogen och Folkets hus.

Skogsbacken är en 3- avdelnings förskola fördelat på två byggnader. Vi har två större avdelningar för de yngre barnen som heter Sarve (Älgen) och Bovtse (Renen). Det finns en större avdelning för de äldre barnen som heter Bïerne (Björnen).

Varje barn har erfarenheter, kompetenser, personlighet och intressen. I våra förskolor samarbetar vi med våra föräldrar/vårdnadshavare för att ta tillvara varje barns förmåga och skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten så att vi trivs, utvecklas, lär och har roligt tillsammans!

Utevistelse är en viktig del av Skogsbacken och vi har en fin miljö, med många möjligheter till lek och rörelse. På gården står även en kåta där barnen ibland får äta lunch och lyssna på olika berättelser. Vi arbetar med den samiska kulturen, och erbjuder samiskt språkstöd. Även de barn som inte har samiska i modersmålsundervisning får uppleva och testa de samiska språken med hjälp av olika sånger och lekar.

I Vilhelminas förskolor erbjuder vi en inspirerande pedagogisk verksamhet där barnen genom stimulerande och utmanande upplevelser utforskar sin omgivning i respektfulla möten med andra barn och pedagoger. På så sätt skapar vi ett meningsfullt lärande som ger barnen redskap och bidrar till framtida trygga, glada och kompetenta människor. Vi utbildar för medborgarskap i ett världssamhälle!

Uppdaterad den 2 februari 2022

Kontakta Skogsbacken

Avdelning Bïerne:
bierne@vilhelmina.se
0940-141 31

Avdelning Bovtse:
bovtse@vilhelmina.se
0940-141 29

Avdelning Sarve:
sarve@vilhelmina.se
0940-141 30

Skogsbacken, Tallåsvägen 6

Rektor:
Katarina Wikström
katarina.wikstrom@vilhelmina.se
0940-140 77