Sagobackens förskola i Vilhelmina

Sagobackens förskola i Vilhelmina vill främja barnen att bli kreativa individer och låter lek och lärande gå in i varandra, inte minst med hjälp av Babblarna som verktyg för språkinlärning.

Förskolan har tre avdelningar, två avdelningar med barn mellan 1-3 år och en avdelning med 4-5 åringar. Avdelningarna heter Bullerbyn, Lönneberga och Villekulla.

Vår verksamhet genomsyras av glädje, trygghet och gemenskap. Genom lust, glädje och fantasi vill vi ge barnen möjlighet att utvecklas. Vi ser alla barn som kompetenta och kreativa individer som är nyfikna på att upptäcka och utforska omvärlden. Vår uppgift som pedagoger är att vara lyhörda, stöttande och medupptäckare i vårt arbete tillsammans med barnen.

Vi vill erbjuda era barn en miljö som lockar och inspirerar till lek för att utveckla kunskaper inom många olika områden. Vi ser miljön, både inne och ute, som föränderlig och har som målsättning att anpassa den utifrån alla individers egna behov och intressen.

Uppdaterad den 2 februari 2022

Kontakta Sagobacken

Avdelning Bullerbyn:
0940-146 92

Avdelning Lönneberga:
0940-146 93

Avdelning Villekulla:
0940-146 94

Rektor
Mona Svensson
mona.ingela.svensson@vilhelmina.se
0940-140 78