Tallkottens förskola i Dalasjö

Tallkottens föräldrakooperativ i Dalasjö är en fristående förskola, där naturen är en viktig del i barnens lärande.

Vi vill informera om möjligheten att ert/era barn under sin förskoletid går på Tallkottens föräldrakooperativ. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten är en ekonomisk förening som grundades 1990 av föräldrar som vill forma och utveckla barnens förskola. Att vara medlem i ett föräldrakooperativ har många fördelar. Som vårdnadshavare har man stora möjligheter att vara med och forma barnens vardag på förskolan, exempelvis vad som är viktigt och var resurser ska läggas. 

Tallkotten ligger i Dalasjö, ca 1,5 mil utanför Vilhelmina tätort och är omgiven av vacker tallskog, där barnen ofta vistas. På Tallkotten är vi medvetna om att grunden till barnens lärande läggs i tidigare år och är därför måna om att våra barn ska få en meningsfull tid på förskolan.

Tallkottens profilering
Förskolan har en genomtänkt pedagogisk miljö där barnen erbjuds såväl fri lek som planerade pedagogiska aktivteter. Vi anser det viktigt att barnen tränar sin emaptiska förmåga och visar sin omgivning respekt. Förskolan erbjuder inte barnen sötsaker, dock sker det vissa undantag, som exempelvis vid firandet av högtider.

Tallkottens närhet till naturen gör att barnen ofta vistas i skog och mark. Förskolan har en mullekoja där barnen är mycket. Denna ligger på gångavstånd från förskolan. Vi har en utedag i veckan då vi är i skogen hela dagen. Förskolan prioriterar utevistelse och utemiljön ges goda resurser. Förskolan har även tillgång till en grillkåta. Denna finns på förskolans utegård och där äts lunch en gång i veckan, året runt.

Tallkottens vision

Alla barn som gått på Tallkotten ska ha en förståelse för:

  • att alla människor har lika värde och ska behandlas med respekt
  • den empatiska förmågan
  • att visa respekt för sin närmiljö och dess växter och djur

Varmt välkomna till föräldrakooperativet Tallkotten! 073 091 22 89

 

 

Uppdaterad den 2 februari 2022

Kontakta Tallkotten

Familjekooperativet Tallkotten:
073-091 22 89