Fjällripans förskola i Dikanäs

Förskolan Fjällripan i Dikanäs jobbar mycket med kultur och lyssnande. Här utgår vi från barnens tankar och kunskap.

På Fjällripan i Dikanäs utgår vi från Lyssnandets pedagogik som grund, där vi tar till oss barnens tankar och kunskap.

Vi jobbar mycket med kulturen i det närliggande området såsom det samiska året, bondesamhället från förr och nu samt natur och djurliv i fjällvärden.

Vår ambition är att ge barnen på vår förskola en stressfri miljö fylld av omsorg, lek och lärande. Förskolan består av en avdelning och är belägen i Sagagården, som även inrymmer ett servicehus för äldre som vi har ett nära samspel med. Varje vecka samlas vi i ljushallen för att lyssna på musik, något som ger både de yngre och de äldre glädje.

Välkommen in till oss!

Uppdaterad den 2 februari 2022

Kontakta Fjällripan