Anmälan om kränkande särbehandling

Om du får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling för ett barn inom Vilhelmina Kommuns förskoleverksamhet, kan du ta kontakt med ansvarig förskolechef eller göra en anmälan på särskild blankett.

Blanketten ska fyllas i och lämnas eller skickas till ansvarig förskolechef.

 

 

 

Uppdaterad den 17 juni 2020

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76