Förskola

Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år, om du arbetar, studerar eller söker arbete.

Uppdaterad den 13 juli 2018

Kontakta förskolan

Kansli:
0940-140 04

Förskolechefer:
Maria Alenius, Vilhelmina
maria.alenius@vilhelmina.se
0940-140 76

Katarina Wikström, Vilhelmina och Malgovik
katarina.wikstrom@vilhelmina.se
0940-140 77

Agnetha Jonsson, Vilhelmina
agnetha.jonsson@vilhelmina.se
0940-140 78

Eva Flodin, Nästansjö
eva.flodin@vilhelmina.se
070-301 97 29

Kristin Söderberg, Dikanäs
kristin.soderberg@vilhelmina.se
0940-144 29

Marithe Lindblad, Saxnäs
marithe.lindblad@vilhelmina.se
0940-144 26