Förskola

Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg för dina barn mellan 1-5 år om du arbetar, studerar eller söker arbete.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i en miljö som utmanar och lockar till lek och lärande. För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn 3-5 år har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för dig som redan har förskoleplats. För frågor, kontakta rektor på din förskola!

Samisk förskola

Vilhelmina kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska meddelar rektor för förskola. 

Annan pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk omsorg är förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Med Tempus Hemma kan du som vårdnadshavare till barn på förskola eller fritidshem lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via en app på din smartphone (finns för iOS och Android).

Taxa för förskola och fritids hittar du här. Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor.

Uppdaterad den 16 juni 2020

Kontakta förskolan

Kansli:
0940-140 79

Rektorer förskolan:
Mona Svensson, Vilhelmina, Dikanäs och Saxnäs
mona.i.svensson@vilhelmina.se
0940-140 78

Katarina Wikström, Vilhelmina och Malgovik
katarina.wikstrom@vilhelmina.se
0940-140 77

Eva Flodin, Nästansjö
eva.flodin@vilhelmina.se
070-301 97 29