Förskola

Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg för dina barn mellan 1-5 år om du arbetar, studerar eller söker arbete.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i en miljö som utmanar och lockar till lek och lärande. För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn 3-5 år har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för dig som redan har förskoleplats. För frågor, kontakta rektor på din förskola!

Samisk förskola

Vilhelmina kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde där du som vårdnadshavare har rätt att begära att ditt barn ska gå på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska. 

Vi arbetar för att möta de behov som efterfrågas, i flera av våra förskolor erbjuder vi redan modersmålsundervisning. Målet är att barnet ska få utveckla sin kulturella identitet och språkförmåga genom tal, lek, sång och rörelse. 

Odu som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska få plats på en samisk förskola ska du ange det i din ansökan via våra e-tjänster. 

Annan pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk omsorg är förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Quiculum

Med Quiculum kan du som vårdnadshavare till barn på förskola eller fritidshem lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via en app på din smartphone (finns för iOS och Android).

Taxa för förskola och fritids hittar du här. Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor.

Nu övergår Förskoleverksamheten helt till e-tjänster

Ansök om förskoleplats eller fritidshem via våra E-tjänster. Länk till dessa hittar du ovan på sidan. 

Uppdaterad den 1 mars 2022

Kontakta förskolan

Kansli:
0940-140 79

Rektorer förskolan:
Mona Svensson 
Vilhelmina, Dikanäs, Saxnäs och Nästansjö
mona.ingela.svensson
0940-140 78

Katarina Wikström
Vilhelmina, Malgovik och Latikberg
katarina.wikstrom@vilhelmina.se
0940-140 77