Bli lärare i Vilhelmina

Är du legitimerad lärare eller förskollärare? Kanske är du den vi söker? Vi behöver lärare till våra skolor och är du legitimerad förskollärare/lärare och längtar efter förändring så är du varmt välkommen till oss.

I Vilhelmina kommun finns tio kommunala förskolor, fyra kommunala grundskolor varav två byaskolor samt ett gymnasium och Vilhelmina lärcentrum för vuxna. Det finns skolor och förskolor i Vilhelmina tätort samt i byarna Saxnäs och Dikanäs. I byn Latikberg finns förskola.

 

Bild om skolans visionstriangel - Framgångsfaktorer, värderingar och mission
Bild om skolans Visionstriangel - Framgångsfaktorer, värderingar, mission
Klicka här för att se större bild

 

Bra arbetsmiljö

Vi är stolta över att vi märker resultat av vårt arbetsmiljöarbete. Vi har fortfarande saker kvar att göra men det finns en god vilja hos oss alla att hela tiden förbättra oss. I Vilhelmina är arbetsmiljön ett prioriterat område och vi har bland annat satsat på utbildning för både chefer och skyddsombud. Vi vill att detta ska ge effekter för alla i skolan och det är något vi arbetar med tillsammans, arbetsgivare, medarbetare och fack. Skolor har renoverats och utemiljöer har förbättrats. Vi ser att allt hör ihop och vi vill ha glädje i arbetet.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med vår arbetsmiljö

Små grupper

Vi har genomgående relativt små grupper i våra förskolor och skolor. I förskolan finns ett beslut om att det ska vara tre personal i en barngrupp med 16 barn. I grundskolans lägre årskurser har vi infört olika varianter av tvålärarsystem. På högstadiet har vi anställt socialpedagoger som tagit över den sociala delen t ex frånvaro eller en del föräldrakontakter och att lärare inte behöver gå ifrån klassrummet för att ta hand om problem som uppstått hos någon elev. Eftersom Vilhelmina ligger där det ligger, geografiskt, är det naturligt att vi har små undervisningsgrupper i gymnasiet. Hos oss är det också viktigt med stödfunktioner som elevhälsa, IT-pedagoger och lärplattformar för att på så sätt avlasta lärarna.

Sjuktalen sjunker

Vi ser att våra sjuktal sjunkit från 6,3 % 2015 till 4,8 procent för 2017 vilket tyder på ett bättre mående under perioden. Skulle vi se att någon riskerar sjukskrivning så är vi måna om att sätta in företagshälsovården i ett tidigt skede.

Förbättrade resultat

Vår vision går som en röd tråd från förskola till vuxenutbildning och där alla hjälps åt att dra åt samma håll. Vi jobbar efter devisen "håll i, håll ut, håll om" och vi vill bli Lapplands bästa skolkommun och vi har kommit en bra bit på väg. I Årets superkommun, en ranking som utförs av Dagens samhälle, hamnar Vilhelmina på plats 30 av 130 vilket innebär att vi är bäst bland landsbygdskommuner i Västerbottens län. I Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun 2017 klättrade vi över 100 placeringar och är nu på plats 44 av 290. Vilhelminas gymnasium, Malgomajskolan, är Lapplands bästa gymnasium. I SKL:s jämförelser ligger skolan på första plats och har hög andel med gymnasieexamen, 97%.

Vi digitaliserar

I skolan i Vilhelmina har det tillsatts en digitaliseringsgrupp som jobbar övergripande med digitaliseringsfrågorna. Hos oss finns digitalisering ständigt med i lärandet och på skolorna finns IKT-pedagoger som stöttar i digitaliseringsarbetet. Politikerna i utbildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut som även det hjälper oss att digitalisera.

Förmåner

Som anställd har du möjlighet till friskvårdstimme, uppvaktning, ledighet för tre besök hos sjukvård. Genom avtal finns pensionsförmåner och trygga försäkringar.

Gemensamt för alla skolor är att vi har nära till naturen. Elever och barn har bra utemiljö och vi som jobbar i skolan har möjlighet till ett bra friluftsliv. Det finns tillgång till bra skidspår och slalombackar. Inom kommunen har vi de populära fjällorterna Kittelfjäll, Saxnäs och Klimpfjäll. Och vet du, hos är det riktig vinter när det är vinter. Vi har snö.

Läs mer är om hur det är att bo i Vilhelmina

Under fliken Barn och utbildning kan du läsa mer om våra olika skolor

Är du legitimerad och intresserad av att veta mera så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till förvaltningschef Christer Staaf, 0940-14276, christer.staaf@vilhelmina.se

Här hittar du de specifika tjänsterna som ligger ute

Uppdaterad den 10 juni 2024

Flytta hit

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76

Jobba hos oss