Bli förskollärare i Vilhelmina

Bli en del av vår vision att bli Lapplands bästa utbildningskommun och sök jobb hos oss idag. Vi är redan en god bit på vägen, där alla som arbetar inom utbildning ska dra åt samma håll.

Inom förskolan kan du som lärare välja mellan tio olika kommunala arbetsplatser samt ett föräldrakooperativ. Kanske är det hälsopedagogiken du brinner för? Eller kanske är det utepedagogik? Här finns både sockerfri förskola liksom utemiljöer på varje förskola som uppmuntrar till både fantasi och lärande lek.

Så studerar du till förskollärare

Som förskollärare kan du välja att jobba på någon av förskolorna på tätorten, i byarna eller på fjällskolorna. Oavsett var du hamnar kommer du att se att utemiljön i kombination med den kringliggande naturen är en oundviklig fördel i arbetet med utepedagogiken.

På förskolorna har vi små barngrupper, med tid för individerna och det finns både förskolor med blandade åldrar och med åldersindelade grupper. Vår målsättning är att alla barn ska känna att de kan lyckas. Alla barn ska bli inspirerade till nyfikenhet och bli utmanade för att de ska utvecklas och lära.

Intervju: "Jag kan plugga och jobba samtidigt"

På Vilhelminas skolor jobbar de anställda tillsammans för att nå samma mål – att bli Lapplands bästa utbildningskommun. För att nå dit är även personalens lärande en nyckel till fortsatt utveckling. Vi ligger i framkant när det kommer till fortbildning, och vår personal deltar just nu i utbildningarna Läslyftet, Normkreativitet samt Lågaffektivt bemötande.

Vi är en samisk förvaltningskommun där några förskolor har en särskild inriktning mot samisk kultur. Samiska barn har rätt till samisk språkundervisning eller språkstöd, och på flera av förskolorna är de åtta samiska årstiderna starkt förknippade med lärandet.

Som anställd hos Vilhelmina kommun har du tillgång till friskvårdstimme. Men framförallt har du tillgång till en riktig inlandspärla, där det finns något för alla oavsett om man gillar nöjen eller friluftsliv.

Flytta hit

Lediga jobb

Välkommen med din intresseanmälan redan idag!

Uppdaterad den 17 juni 2024

Kontakta förskolan

Förskolans kansli:

Kansliet tar hand om ansökan till förskola, placering och avgifter samt om du har frågor om Quiculum. 

Camilla Andersson
camilla.andersson(at)vilhelmina.se
0940-140 79

Rektorer förskolan:

Rektorerna ansvarar för personaladministration, skolutveckling och ekonomi för den kommunala förskolan.

Katarina Wikström, rektor
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
katarina.wikstrom(at)vilhelmina.se
0940-140 77

Ida Ottosson, biträdande rektor 
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
ida.ottosson(at)vilhelmina.se
0940-140 78

Anders Blomgren, rektor
Dikanäs, Saxnäs
anders.blomgren(at)vilhelmina.se 
0940-144 29

 

Jobba hos oss