Anslagstavla

SN190208

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-02-06
Paragrafer
§23
Datum då anslag sätts upp
2019-02-07
Datum då anslag tas ned
2019-03-01
Förvaringsplats för protokoll
Socialförvaltningen, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Marianne Persson

Protokoll

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser