Anslagstavla

UBN 190206

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-01-30
Paragrafer
§§ 01-25
Datum då anslag sätts upp
2019-02-06
Datum då anslag tas ned
2019-02-27
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser