Anslagstavla

KSAU 190204

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-01-29
Paragrafer
§§ 1-39
Datum då anslag sätts upp
2019-02-04
Datum då anslag tas ned
2019-02-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Göran Lidström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser