Anslagstavla

UBNAU 190204

Anslag/Bevis

Organ
Utbildningsnämnden
Mötesdatum
2019-01-30
Paragrafer
§§ 11-13, 16-18
Datum då anslag sätts upp
2019-01-30
Datum då anslag tas ned
2019-02-22
Förvaringsplats för protokoll
Utbildningsförvaltningens kansli
Sekreterare
Ingela Johansson

Protokoll

Protokoll, utbildningsnämnden

Uppdaterad den 28 januari 2019

Tillkännagivanden /kungörelser